پادکست فارسی بال کست
اپیزود یک - درستایش اتلاف وقت

اپیزود یک - درستایش اتلاف وقت

August 16, 2021

قبل از اینکه هر تکنیکی رو در مورد مدیریت زمان توضیح بدم لازمه مشخص کنم ذهن انسان به طور جدی به فراغت نیاز داره. در این قسمت ازاین موضوع رو بررسی می‌کنم. در نهایت به این می‌رسیم که باید از نصف ذهن محافظت کرد و بهش اجازه داد فارغ‌بال و به دور از هر تکنیک و فرمولی در جهان زندگی کنه

@timecoach_mojgan

mojgankheirkhah.com

با‌ل‌ کست

با‌ل‌ کست

April 4, 2021

اپیزود صفر بال‌کست

موضوع مدیریت زمان

راه‌های ارتباطی

@Timecoach_biokadeh

www.mojgankheirkhah.com

www.biokadeh.com

Podbean App

Play this podcast on Podbean App