پادکست فارسی بال کست
با‌ل‌ کست

با‌ل‌ کست

April 4, 2021

اپیزود صفر بال‌کست

موضوع مدیریت زمان

راه‌های ارتباطی

@Timecoach_biokadeh

www.mojgankheirkhah.com

www.biokadeh.com

Podbean App

Play this podcast on Podbean App